Petr Lusk - fotograf Rally Dakar a Silk Way

Rally SilkWay 2016 se účastní i dvorní fotograf Bonver Dakar Projectu pan Petr Lusk, který poslal krásné selfíčko i s našimi hodinkami Prim Dakar.